Czy obsługa pilarki wymaga szkolenia?

Pilarki łańcuchowe są jednymi z najbardziej popularnych urządzeń, których często używa się nie tylko w gospodarstwie domowym, ale również na budowie, w przemyśle leśniczym, w rolnictwie, ogrodnictwie, a nawet w celach ratowniczych. Mogłoby się wydawać, że jest to urządzenie, jak każde inne. Nic bardziej mylnego…

Czy obsługa pilarki wymaga szkolenia i dlaczego tak?

pilarzPilarka w rękach niewprawnego użytkownika może być narzędziem bardzo niebezpiecznym i prowadzić do różnych wypadków. Dobrze jest więc wykonać podstawowy kurs na pilarza. W każdym innym wypadku jest to wskazane, a w określonych zawodach nawet wymagane przez pracodawcę. Polecamy kursy Centrum Szkoleń –
http://www.centrumszkolen.net/kurs-pilarza-kursy-na-pilarki-spalinowe-i-elektryczne-lancuchowe-i-tarczowe/

Kurs pilarski – zagadnienia

Kurs na pilarza zazwyczaj obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia. Dlatego podczas szkolenia można zapoznać się z budową urządzenia, jego podstawowymi funkcjami i przeznaczeniem oraz przyczynami awarii i metodami pielęgnacji i konserwacji. Poza tym pilarki – nie uogólniając – nie są tanimi urządzeniami. Dlatego warto znać się na podstawowych zagadnieniach, aby pilarka była przez nas właściwie eksploatowana.